Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

NuitDebout Amsterdam #1

14 April 2016 @ 8:00 PM

Vandaag om 20.00 NuitDebout Amsterdam op de Dam, komt allen!

Today at 20.00 NuitDebout Amsterdam starts at Dam Square, so come and join us!

Zie ook: https://vondelbunker.nl/nuitdebout/

NuitDebout Amsterdam: we gaan beginnen!

NuitDebout ontstond in Parijs op 31 maart, en de beweging verspreidde zich vervolgens naar Brussel, Berlijn, Madrid, Barcelona, en vele andere steden. In Amsterdam verspreiden we NuitDebout momenteel onder verschillende groepen, en we beginnen dezer dagen bijeen te komen (zie het evenement). Omdat we hopen dat niet alleen deze groepen, maar eigenlijk iedereen een goed idee krijgt van waar NuitDebout voor staat, bij dezen alvast een eerste beschrijving en oproep:
NuitDebout richt zich op het weer toe-eigenen van publieke ruimte, op het geven van een nieuwe betekenis aan “het politieke” en “het collectieve”, door gezamenlijk op onze straten en pleinen bijeen te komen, te discussiëren, en onze kennis en creaties te delen. NuitDebout Parijs leert ons dat dit veel beter lukt wanneer we verschillende maatschappelijke bewegingen, groepen en punten van strijd verenigen. Nu kunnen we bij een gebrek aan perspectief op levensvormen die niet bestuurd worden door neoliberale machten kritiek blijven voeren op de politieke status quo die ons maar al te vaak niet representeert, en op de bureaucratische machthebbers die onze levens, onze omgeving, onze taal, zelfs onze gedachten beheersen, controleren en hervormen. Echter, de benadering van NuitDebout verschilt hiervan sterk: we willen onze onvrede en woede over deze problemen transformeren tot iets heel positiefs. Hoe? Door te laten zien dat het niet zo moeilijk is bijeen te komen, om de publieke ruimte te betrekken, om openlijk te spreken over (lokale, nationale, internationale) politieke problemen, en om iedereen uit te nodigen in de activiteiten die we organiseren.
Wil je NuitDebout Amsterdam steunen of helpen? Deel deze pagina, of neem contact met ons op!

NuitDebout Amsterdam: starting now!

NuitDebout was born in Paris on March 31, and subsequently the movement has spread to Brussels, Berlin, Madrid, Barcelona, and many other cities. In Amsterdam we are currently spreading the idea among a diversity of groups, and we will start to gather these days (see the event). Since we hope that not only these groups, but in fact everyone will understand what NuitDebout is about, we would like to give you our first thoughts and a call:
NuitDebout is all about reappropriating public space, about giving a new meaning to “the polical” and “the collective” by collectively gathering and discussing on our streets and squares, and by sharing our creations and knowledges. NuitDebout Paris teaches us that this becomes easier once we converge many different societal movements and groups and their struggles. Now, if there is indeed a lack of perspective on life forms that are not governed by neoliberal powers, we can keep on having critique towards the political status quo that doesn’t quite represent us, the bureaucratic forces of power that control and reform our daily lives, our environment, our language, even our thought. However, the approach of NuitDebout is very different: we want to transform the disappointment and anger into something very positive. How? By showing that it is not so hard to gather, to sit down at a public square, to talk openly about (local, national, worldwide) political problems, and invite everyone in the activities we organize.
If you want to support or help NuitDebout Amsterdam, share this page, or contact us!

Details

Date:
14 April 2016
Time:
8:00 PM
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/NuitDeboutAmsterdam/

Venue

Dam
Amsterdam,1012Netherlands

Other

Type Event:
Demonstratie